Ranni Dynamická Kundalini Meditace

29.04.2017 09:00

Papírna Plzeň Zahradní 173/2, 32600 Plzen, Czech Republic

Hodina je uspořádána do šesti fází; je cestou do svého nitra, vědomé propojení se s duší, přijetí sama sebe, projevení své přirozenosti a prožití radosti a plnosti zevnitř ven; završena sdílením svého jedinečného hlasu ve skupině.

Prosím přineste si karimatku a pohodlné oblečení

Náš dech je život sám. Tělo je živé pokud dýchá. V těle je tolik života jak plně dýcháme. V hodině obnovíte maximální nádech a výdech vědomým dýcháním a prostřednictvím svého dechu navážete spojení s duší. 
Prvním nádechem jsem započali tuto životní cestu a současně jsme poprvé prožili pocit oddělení, od matky. Po zavázání očí si prožijete okamžitý vstup dovnitř sama sebe a oddělení od skupiny. Budete moci uskutečnit pohled na sebe z tohoto středu a učinit plné přijetí Já. 
Pocit „nevidomý“ ve skupině umožňuje současně prožití pocitu zranitelnosti a ztracení. Je to ideální čas pro navrácení se do svého středu, plné prožití Já sám a obnovení přirozeného pocitu bezpeční a důvěry ve Vesmír, v ostatní lidi.
V závěrečné fázi uvolnění a ukotvení si prožijete pocit hlubokého klidu a míru, pocitu Já jsem.